Pendaftaran Pengakap 2016

Adalah dimaklumkan bahawa semua Pemimpin Kumpulan bertanggungjawab memastikan pendaftaran kumpulan dan keahlian setiap pengakap masing-masing bagi tahun 2016 dijalankan. Untuk memastikan proses ini dijalankan dengan lancar, pihak tuan / puan diminta supaya mengikut langkah-langkah yang berikut:

Langkah Pertama

Jalankan proses pendaftaran di peringkat kumpulan untuk mendapatkan maklumat ahli-ahli Pengakap yang berikut:

 1. Nama penuh ahli
 2. Tarikh Lahir
 3. Nombor Kad Pengenalan
 4. Kaum
 5. Jantina
 6. Agama
 7. Alamat Rumah (termasuk poskod)
 8. Nama Ibu / Bapa / Penjaga
 9. Pangkat dalam kumpulan

Tuan / puan boleh menggunakan borang kumpulan sendiri atau borang berikut:

 » Borang Pendaftaran Ahli Pengakap PKK, PM & PR (Individu)
 » Borang Pendaftaran Ahli Dewasa (Individu)

Langkah Kedua

Muat turun Borang Pendaftaran PPM 2016.
Klik-kanan menggunakan tetikus atas pautan di atas dan pilih “Save Target As”
Fail yang dimuat turun seharusnya dibuka dengan menggunakan Microsoft Excel.

Langkah Ketiga

Lengkapkan borang tersebut mengikut panduan berikut:

 1. Namakan fail yang telah dimuat turun mengikut nombor kumpulan anda:

 2. Selepas itu, buka fail tersebut dan pastikan anda berada dalam helaian PPM1A seperti yang dilihat di bawah:

 3. Isikan maklumat (No. Kumpulan, No. Pendaftaran, Nama Sekolah, Telefon Sekolah & Poskod Sekolah) di ruang atasan helaian PPM1A seperti berikut:

 4. Isikan butir-butir bagi setiap Pemimpin Pengakap. Contoh telah disediakan dalam barisan pertama. Gantikan contoh tersebut dengan butir-butir sendiri.
  Pemimpin Kumpulan biasanya Ketua Guru Pengakap. Pemimpin dan Penolong Pemimpin biasanya terdiri daripada guru-guru Pengakap lain dan Pemimpin sukarelawan.

 5. Isikan butir-butir bagi setiap Pengakap Kanak-kanak / Muda / Remaja. Contoh telah disediakan dalam barisan pertama. Gantikan contoh tersebut dengan butir-butir ahli-ahli Pengakap di kumpulan anda.

 6. Isikan butir-butir bagi setiap Ahli Biasa (layman). Contoh telah disediakan dalam barisan pertama. Gantikan contoh tersebut dengan butir-butir ahli-ahli biasa (layman) di kumpulan anda.

 7. Selepas anda siap, semak butir-butir Pengakap semula dan teruskan ke helaian PPM1B seperti di bawah:

 8. Kira bilangan Pengakap mengikut unit Pengakap, jantina dan kaum lalu isikan di ruangan yang disediakan:

 9. Bilangan Pengakap akan dijumlahkan secara automatik. Jumlah akhir yang perlu dibayar akan terpapar di sini:

 10. Akhir sekali, save fail anda. Tahniah, anda hampir selesai!

Langkah Keempat

Sediakan cek / kiriman wang / wang pos mengikut jumlah bayaran yang diperlukan di atas nama Majlis Pengakap Daerah Petaling.

Kadar bayaran pendaftaran bagi tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Pengakap Malaysia adalah seperti berikut:

 1. Kumpulan: RM 10.00*
 2. Ahli Pengakap Kanak-kanak, Muda dan Remaja: RM3.00
 3. Ahli Pengakap Kelana: RM5.00
 4. Pemimpin, Penolong Pemimpin dan Ahli Biasa: RM5.00

*Kumpulan-kumpulan yang telah mendaftar pada tahun lepas dikecualikan.

Borang Pendaftaran Excel yang telah dilengkapkan akan mengira jumlah bayaran yang dikehendaki secara automatik tetapi pihak tuan / puan boleh menyemak semula untuk memastikan jumlah bayaran adalah tepat.

Langkah Kelima

Hantar fail excel PPM-2016-(NomborKumpulanAnda-Petaling).xls kepada admin@petalingscouts.org dan johnson@srikl.edu.my seperti berikut:

Pastikan anda mengisikan Perkara (Subject) dalam e-mel tersebut dengan Pendaftaran 2016 – XX Petaling seperti yang dilihat di contoh di atas.
Gantikan XX dengan nombor Kumpulan Pengakap anda.

Tuan / puan juga diminta menulis nombor cek / kiriman wang / wang pos di dalam e-mel tersebut.

Langkah Keenam

Bayaran secara cek / kiriman wang / wang pos boleh dihantarkan kepada:

Penolong Pesuruhjaya Pengakap (Pentadbiran)
Encik Ngoo Kee Min
No. Telefon: 012-3668090
Lokasi: SR Sri Kuala Lumpur.

Sila aturkan temujanji terlebih dahulu.

Lain-lain

Kumpulan-kumpulan digalakkan mendaftar sebelum 31hb Mac 2016.

Tarikh tutup pendaftaran yang telah ditetapkan oleh PPM Daerah Petaling ialah selewat-lewatnya pada 30hb Jun 2016.

Dengan penjelasan di atas, kerjasama dan tindakan awal daripada semua pihak untuk menjalankan pendaftaran kumpulan masing-masing adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila gunakan ruangan komen di bawah.

This entry was posted in Makluman. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • » Suara Pengakap Daerah Petaling

  wait
  wait
 • » Pengenalan

  Kami merupakan ahli-ahli Pengakap daripada Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Petaling yang terletak di Negeri Selangor Darul Ehsan dan terdiri daripada dua zon iaitu Zon Petaling Utama dan Zon Petaling Perdana.

  Kepimpinan daerah diketuai oleh Pesuruhjaya Pengakap Daerah Encik Ghasid Bin Salleh dengan kerjasama dan bantuan Penolong-penolong Pesuruhjaya yang lain. Organisasi PPM Daerah Petaling boleh dilihat di sini.

  Jika saudara / saudari merupakan ahli Pengakap PPM Daerah Petaling, anda boleh menyertai komuniti kami di sini.

 • » PPM Daerah Petaling

  Bookmark laman ini!

  Jika terdapat sebarang cadangan atau pertanyaan, hubungi kami di admin@petalingscouts.org

 • » Inspirasi

  “Success is simply a matter of luck. Ask any failure.” Earl Wilson